acebook

Kaleidoskoop
Prof. A.H. van Zyl
God het by ons gekom, nie as teken of in 'n kortstondige verskyning nie, maar in sy Seun wat gekom het om sy volk uit die oordeel te red deur hulle van hulle sonde te verlos.
 
     Henry van Dyke
     Die geboorte van Jesus, is die
     sonsopkoms van die Bybel.
Kaleidoskoop
John Stott
God se genade is bereid om af te buk en die op te tel wat nie in staat is om op te klim nie. En dit ....... is ons almal.
 
     Blaise Pascal
     God het ons nie lief omdat ons groot
     waarde het nie; jy sou God  nie
     gesoek het, as Hy jou nie reeds  
     gevind het nie.
Psalm 95:1-2
Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind, laat ons na Hom toe gaan met lof, laat ons Hom toejuig met lofsange .
 
Psalms 95:1-2
     O, come, let us sing unto the Lord;
     let us make a joyful noise to the rock   
     of our salvation. Let us come before 
     his presence with thanksgiving, 
     and make a joyful noise unto Him
     with psalms.