LIGDRAERS & PREKE

 

I n l i g t i n g

Kerkkantoor: Admin Beampte Elna Clark; Kantoorure: 08:00 - 14:00 (weeksdae)
Posbus 6115, Ansfrere, 1711; Tel: 011-672-3810; Faks: 086-562-4986; info@ontdekkers.org.za
Skribas: Hennie van der Merwe en Koos Venter
Diakens: Voorsitter: Daniela Pretorius en Nardus van der Walt
Koster: Walter Hardwick
Susters: Voorsitter: Tank Grobler
Orreliste: Daniela Pretorius en Greta Lessing
Redakteur Ligdraer: Mockie Stoltz

Portfolio

 
  • Alles
  • Ken Mekaar
  • Jeug
  • Aktiwiteite
  • Ontbyt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A k t i w i t e i t e

 

Ontdekkers Kerk

Gestig 06 Augustus 1966

Hervorming

1517 - 2017

Vrolike Afgetredenes

 
 
 

Psalm 94:18-19
Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring.

Uit

Gereformeerde Kerk Ontdekkers is vanjaar 2017, 51 jaar gelede gestig en ons kan terugkyk en weereens sien dat die Here sy Kerk in die holte van Sy hand hou. Op 6 Augustus 1991 was die gemeente 25 jaar oud en het ons die kwarteeufees gevier. Op die gedenkplaat agter in die kerk, is die woord "EBEN-HAESER " wat beteken: Die Here het ons tot hier gehelp.Dit geld vandag nog
Die eerste predikant was ds. Hein Kruger (oorlede 27/12/2004) en hy was in die gemeente van 1967 tot 1969. Tweedens was dit ds. Evert Snyman (oorlede 5/6/2010) van 1970 tot 1974. Derde aan die beurt was ds. P.C. (Blackie) Kruger (oorlede 26/7/2008) en hy was aan stuur van sake in ons gemeente van 1975 - 1994. Toe kom ds. Piet Fanoy van 1995 tot 2010, ds. Human Coetsee van 2008 - 2012 en laastens dr. Etienne Schalekamp van 2012 en emeriteer op 02/12/2012. Ds. HJ Stoltz is die huidige predikant.
In Junie 2012 het die Gereformeerde Kerk Roodepoort ontbind en het ongeveer 130 lidmate met attestate oorgekom na Ontdekkers gemeente.

Uit

Aan die Wesrand vier ons ook die Protestantse Hervorming wat 500 jaar gelede deur Martin Luther gevonk is. 'n Klomp gemeentes (Gereformeerde Kerke Witpoortjie, Newclare, Bergbron, Ontdekkers en Princess Crossing bediening) span saam om in die laaste week van Oktober weer die groot waarhede van die hervorming te vier en om weer die betekenis daarvan vir vandag te ontdek.

Uit

VROLIKE Afgetredenes
Lourens en Daniela het Woensdag 11-10-2017 vir ons 'n musiekvasvra aangebied. Was dìt nou interessant! Lucia: Ek het vandag musiekinstrumente gesien en na geluister waarvan ek nie eers bewus was nie. Gerda Toxopeus het haar erelidmaatskap ontvang vir erkenning as jare lange organiseerder van die groep. Bàie dankie vir jou liefdesdiens Gerda!
Daniela

KONTAK ONS

 

acebook

Ons roeping is om uit Hom, deur Hom en tot Hom te lewe

2017 Ontdekkers