LIGDRAERS & PREKE

 
 

PERSONEEL

Ds. HJ Stoltz

Admin Beampte Mockie

Orrelis Daniela

Orrelis Greta

I n l i g t i n g

Kerkkantoor: Admin Beampte Mockie Stoltz; Kantoorure: 08:00 - 14:00 (weeksdae)
Posbus 6115, Ansfrere, 1711; Tel: 011-672-3810; Faks: 086-562-4986; info@ontdekkers.org.za
Skribas: Hennie van der Merwe en Koos Venter
Diakens: Voorsitter: Daniela Pretorius en Nardus van der Walt
Koster: Walter Hardwick
Susters: Voorsitter: Tank Grobler
Orreliste: Daniela Pretorius en Greta Lessing
Redakteur Ligdraer: Mieke Klapwijk

Portfolio

 
  • Alles
  • Ken Mekaar
  • Jeug
  • Aktiwiteite
  • Ontbyt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A k t i w i t e i t e

 

Ontdekkers Kerk

Gestig 06 Augustus 1966

SingFonix

Musiek-direkteur: Dr Riekie van Aswegen

Aanddiens

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romeine 10:09-10
As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.
Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.
Jakobus 1:19
Dit moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie.

Uit

Gereformeerde Kerk Ontdekkers is vanjaar 2018, 52 jaar gelede gestig en ons kan terugkyk en weereens sien dat die Here sy Kerk in die holte van Sy hand hou. Op 6 Augustus 1991 was die gemeente 25 jaar oud en het ons die kwarteeufees gevier. Op die gedenkplaat agter in die kerk, is die woord "EBEN-HAESER " wat beteken: Die Here het ons tot hier gehelp.Dit geld vandag nog
Die eerste predikant was ds. Hein Kruger (oorlede 27/12/2004) en hy was in die gemeente van 1967 tot 1969. Tweedens was dit ds. Evert Snyman (oorlede 5/6/2010) van 1970 tot 1974. Derde aan die beurt was ds. P.C. (Blackie) Kruger (oorlede 26/7/2008) en hy was aan stuur van sake in ons gemeente van 1975 - 1994. Toe kom ds. Piet Fanoy van 1995 tot 2010, ds. Human Coetsee van 2008 - 2012 en laastens dr. Etienne Schalekamp van 2012 en emeriteer op 02/12/2012. Ds. HJ Stoltz is die huidige predikant.
In Junie 2012 het die Gereformeerde Kerk Roodepoort ontbind en het ongeveer 130 lidmate met attestate oorgekom na Ontdekkers gemeente.

Uit

SingFonix
Manne-ensemble
Musiek-direkteur: Dr Riekie van Aswegen.

Uit

Aandgesang

KONTAK ONS

 

acebook

Ons roeping is om uit Hom, deur Hom en tot Hom te lewe

2018 Ontdekkers