acebook

1 Tessalonisense 5:16-18
Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.
 
     
1 Thessalonians 5:16-18
     Rejoice evermore. Pray without  
     ceasing.
     In every thing give thanks: for
     this is the will of God in Christ
    Jesus concerning you.
Johannes 1:14
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. 
 
     John 1:14
     And the Word was made flesh, and
     dwelt among us, (and we beheld his
     glory, the glory as of the only begot-
     ten of the Father,) full of grace and
     truth.
Psalm 95:1-2
Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind, laat ons na Hom toe gaan met lof, laat ons Hom toejuig met lofsange .
 
Psalms 95:1-2
     O, come, let us sing unto the Lord;
     let us make a joyful noise to the rock   
     of our salvation. Let us come before 
     his presence with thanksgiving, 
     and make a joyful noise unto Him
     with psalms.